Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της ΕΕΕΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της ΕΕΕΠ

08/06/2022 0 By GAM

[ad_1]«Η ΕΕΕΠ ζητάει από το Δημόσιο τομέα για απόσπαση στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, στελέχη με προηγούμενη ελεγκτική εμπειρία σε ελεγκτικούς φορείς του δημοσίου. Στελέχη που έχουν προηγούμενη ελεγκτική εμπειρία στα παίγνια καθώς και στελέχη με μεταπτυχιακές σπουδές στην ελεγκτική ή αναγνωρισμένους επαγγελματικούς τίτλους που αφορούν στον έλεγχο, θα προτιμηθούν.»

Με στόχο την κάλυψη των κενών, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της, η ΕΕΕΠ αναζητεί, μεταξύ άλλων, στελέχη από το δημόσιο τομέα που προσδοκούν να σταδιοδρομήσουν σε αυτήν, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο για τις αποσπάσεις στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων που καθιστά τη διαδικασία σχετικά σύντομη.

Η ΕΕΕΠ είναι ο ρυθμιστικός, εποπτικός και ελεγκτικός βραχίονας του δημοσίου στο τομέα της διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, κατά συνέπεια, η επιλογή ελεγκτών με υψηλά προσόντα εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του έργου της Αρχής, κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, παράλληλα και επιστήμονες με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική, δεδομένου ότι οι περισσότεροι έλεγχοι στα παίγνια απαιτούν την χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών και εργαλείων, αποβλέποντας σε αποδοτικότερο, πιο στοχευμένο έλεγχο, και σε ακόμη πιο αξιόπιστα ευρήματα .

Βάσει των δεδομένων του δημόσιου τομέα, τόσο οι οικονομικές απολαβές, όσο και οι προοπτικές τους, είναι δελεαστικές. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ότι τα παίγνια είναι ένας εξαιρετικά δυναμικός κλάδος, στην αιχμή της τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα, το εσωτερικό περιβάλλον της ΕΕΕΠ εξελίσσεται επίσης με έναν ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο που αγκαλιάζει την πρωτοβουλία και την καινοτομία.

Δείτε εδώ τη με αριθμό 1/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της ΕΕΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022.[ad_2]

Πηγή